150 soorten kruidenplanten en slablad te koop Kom kijken en proefen in ons kruidentuin

List of plants in...          Plantenlijst in...
Select from the language options above for the list with local names.  Click op uw taal om de lijst in uw eigen taal te selecteren.


Hogelandshoeve is a small specialist grower of culinary herbs, grown according to biological principles. After moving from Noord-Holland (NL) to Limburg (BE) in Spring 2019 we have started to establish the farm and garden, and prepared for a long summer of garden fairs and gourmet markets as well as selling at local markets and bio-farmers markets.

From 22 May 2021 we have a new extended collection of 150 herbs and edible leaves ready to plant into your herb garden, kitchen garden or add to a collection of local native plants.Although we have not had the chance to meet new customers at summer events, we hope you will come and visit us, try tea and scones in the garden and enjoy choosing from such a large collection of plants to stimulate the taste buds.

All the varieties listed are available for a limited period and are not really suitable for planting after late summer. Whether writing or calling (0499 816895) or email using the reference number of each plant shown in red at the left of the list so that we can be sure to supply the exact variety.
If you would like to be informed about specific plants which you are looking for, or would like any further information then please send an email, or telephone 00 32 (0)499 816 895.All fully grown plants are 4 euros each, or 3 (various) for 11 euros.
Free delivery (by appointment) in the local area for all orders of 25 euros or more!

Thank you for supporting our new farm in difficult times.

Hogelandshoeve is een kleine, specialistische kwekerij van keukenkruidenplanten, geteeld volgens de biologische principes. Na uit Noord-Holland (NL) naar Limburg (BE) verhuisd te zijn in het voorjaar van 2019 zijn we met de boerderij begonnen en hebben de tuin aan gelegd. Ook hebben we ons nu voorbereid voor een lange zomer van tuinfairs en culinaire markten, en om onze producten te verkopen op locale markten en markten voor bio boeren.
Per 22 May 2021 bieden wij een nieuw uitgebreid aanbod van kruiden en sla planten die klaar zijn om te verplanten in de tuin, gebruiken in de keuken, of toevoegen in u verzameling inheemse nutsplanten. Terwijl de grotere evenementen blijfen uit, bieden wij 'Proeve op de Hoeve' in ons tuin met o.a. engelse scones en kruiden thee waarmee de kans om te happen met onbekende en spannende smaken.

Alle soorten zijn niet altijd op voorraad en niet geschikt voor verplanting in de nazomer. Schrijf, telefoneer (0499 816895) of email, ons met gebruik van het rode nummer dat links bij elke plant te vinden is. Zo zorgen wij dat u altijd de goede varieteit krijgt.

Wanneer u informatie wenst over specifieke planten waarop u wacht of een andere vraag heeft, stuur ons dan een email of bel ons: 00 32 (0)499 816 895.Alle volgroeide kruidenplanten kosten 4 euro p.s. of 3 (naar keus) vooor 11 euro.
Gratis levering (op afspraak en binnen een straal van 10km) voor alle bestellingen van minimaal 25 euro.

Dank voor uw steun aan onze boerderij in deze moeilijke periode.

It is very important to pay attention to our food and medicine. Please take time to look at the information on our site and follow the Wikipedia links (etc.). Virtually all parts of all parts of our plants are edible (non-toxic), but every individual has their own unique combination of allergies and receptors and each of us has a different reaction. Everybody has their own unique taste experience. Do your own research/tasting to verify what you learn and observe? All things in moderation! Many 'medicinal' plants and wild/native species are not produced as food and therefore have not been extensively tested for the general public like their modern equivalents. New and foreign varieties are also on our plant-list. An interest in edible flowers, foraging for food, picking wild fruit, and having knowledge of herbal medicine; we have a heritage from thousands of writers with a million opinions over thousands of plants. Outdoor explorers and horticultural scientists, witch doctors through to TV chefs: human knowledge is always growing. At Hogelandshoeve we are interested in finding new and exciting flavours that will contribute to a healthy diet, but we are neither doctors nor herbalists. We can tell you the history of a plant it's use around the world, it's role in modern food and how to grow it. We cannot tell you whether it is 'good for YOU'! We hope that our plants will enhance your garden as well as your plate! And we intend that our business should enhance nature. Together with other local producers we aim to open up new markets for nature's bounty. Elsewhere on our site you can see pictures of planting schemes for local communities which provide safe and decorative plants for decoration and community harvesting. Het is erg belangrijk om aandacht te besteden aan onze voeding en medicatie. Neem de tijd om de informatie op onze site te bekijken en volg de Wikipedia-links (enz.). Vrijwel alle delen van onze planten zijn eetbaar (niet giftig), maar elk individu heeft zijn eigen unieke combinatie van allergieën en receptoren en ieder van ons reageert anders. Iedereen heeft zijn eigen unieke smaakbeleving. Doe je eigen onderzoek/proeverij om te verifiëren wat je leert en observeert? Alles met mate! Veel 'medicinale' planten en wilde/inheemse soorten worden niet geproduceerd als voedsel en zijn daarom niet uitgebreid getest voor het grote publiek zoals hun moderne equivalenten. Ook nieuwe en buitenlandse rassen staan op onze plantenlijst. Interesse in eetbare bloemen, voedsel zoeken, wild fruit plukken en kennis hebben van kruidengeneeskunde; we hebben een erfenis van duizenden schrijvers met een miljoen meningen over duizenden planten. Via buitenverkenners en tuinbouw wetenschappers, medicijnmannen tot tv-koks: de menselijke kennis groeit altijd. Bij Hogelandshoeve zijn we geïnteresseerd in het vinden van nieuwe en spannende smaken die bijdragen aan een gezond voedingspatroon, maar we zijn geen dokters of kruid deskundigen. We kunnen je de geschiedenis vertellen van een plant hoe deze over de hele wereld gebruikt, zijn rol in moderne voeding en hoe je hem kunt laten groeien. Of het 'goed voor JOU' is, kunnen we je niet vertellen! Dat kun je zelf bepalen. We hopen dat onze planten zowel uw tuin als uw bord zullen verfraaien! En we hebben als doel dat ons bedrijf de natuur zal versterken. Samen met andere lokale producenten willen we nieuwe markten openen voor de overvloed van de natuur. Elders op onze site kunt u foto's zien van beplantingsschema's voor lokale gemeenschappen die veilige en decoratieve planten leveren voor decoratie en gemeenschaps oogst.

Copyright Hogelandshoeve & McLellan-Verhoeven, 2019. All rights reserved and images copyright unless otherwise stated
Copyright (C) Hogelandshoeve & McLellan-Verhoeven, 2019.
All rights reserved and images copyright unless otherwise stated.