Heeft je telefoon een camera om ons label te zien dan word je snel doorgelinkt naar de relevante informatie over die plant op onze website. Dit betekent dat iedereen die onze producten gebruikt, de plant gemakkelijk ter plaatse kan identificeren en uitvinden hoe deze te gebruiken, enz. Je vindt deze labels met grote QR-codes misschien in onze kruidentuin, op onze marktkraam, op onze planten of op onze aanplant. Het is een eenvoudige manier waarop mensen veel meer informatie over planten kunnen krijgen, en zal beschikbaar zijn op verschillende platforms. Onze site is beschikbaar in het Engels en Nederlands, met Latijnse benamingen, evenals Franse en Duitse namen. Alle pagina's bieden een directe link naar de relevante Wikipedia-pagina (voor elke taal), waar doorverwijzingen worden gegeven naar betrouwbare sites waar jouw specialistische vragen kunnen worden beantwoord. Onze site bevat ook foto's van elke plant en variëteit die kunnen worden gebruikt voor identificatie. En de komende jaren zullen we doorgaan met het toevoegen van meer foto's en informatie, zodat je de plant alle seizoenen nog beter kunt begrijpen. Elk jaar voegen we meer rassen toe aan onze lijst en zoeken we naar nieuwe. We zullen ook een verzameling lokale inheemse planten toevoegen die op bestelling kunnen worden vermeerderd voor specifieke projecten. In June 2021 we launched our new catalogue of plants and plant labels. If your telephone has a camera to see our label then you will be quickly linked to the relevant information about that plant on our website. This means that everybody using our products can easily identify the plant on the spot and find out about how to use it, etc. You might find these labels with large QR Codes in our herb garden, on our market stall, on our plants, or posted on our plantings. It's a simple way that people can get a lot more information about plants, and will be available across various platforms Our site is available in English and Dutch, with Latin designations as well as French and German names. All the pages provide a direct link to the relevant Wikipedia page (for each language), where onward links are provided to reliable sites where your specialist questions can be answered. Our site also contains photographs of each plant and variety which can be used for identification. And we will continue to add more pictures and information in the coming years so that you can be have an even better understanding of the plant it all seasons. Each year we are adding more varieties to our list and searching out new varieties. We will also add a collection of local native plants which can be propagated to order for specific projects.


Copyright Hogelandshoeve & McLellan-Verhoeven, 2019. All rights reserved and images copyright unless otherwise stated
Copyright (C) Hogelandshoeve & McLellan-Verhoeven, 2021.
All rights reserved and images copyright unless otherwise stated.